Domov pro seniory a Domov pro sociálně potřebné


Pokyny pro návštěvy Domova pro seniory.pdf (124864)Institut Krista Velekněze www.ikv.sk

 

Domov pro seniory Panny Marie Královny

 

 

Aktuálně

Pokyny pro návštěvy Domova pro seniory.pdf

                                 

 

Poslání                                                                                                                                                                             

Posláním Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni je zajištění pobytové služby
sociální a duchovní péče pro osoby, které nejsou vzhledem ke svému nepříznivému
zdravotnímu stavu a sociální situaci, a to zejména z důvodu vysokého věku,
schopni žít ve své vlastní domácnosti a  potřebují  celodenní podporu a pomoc druhé osoby.


Cíle

Poskytovat takovou podporu a službu, která obyvatelům umožní zachovávat si v maximální možné míře stávající soběstačnost a vytvářet takové prostředí, aby měli pocit jistoty,
spokojenosti a užitečnosti pro své okolí.


Zásady

 Úcta k člověku -  projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem

 Individuální přístup -  s důrazem na jeho přání a potřeby
 Respektování vlastního rozhodnutí - zůstat "pánem svého života"
 Zachování maximálního soukromí - mlčenlivostí a ochranou osobních údajů
 Podpora směřující k udržení nezávislosti - možnost žít běžným způsobem života

 Loajalita a týmový duch v organizaci -  jednotné vystupování a úsilí naplnit vytýčené cíle

 

Cílová skupina

Služby domova pro seniory jsou určeny mladším seniorům - ženám ve věku 65 - 80 let

a starším seniorům - ženám ve věku nad 80 let, se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti.