Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace PMK


Vážení přátelé,
vzhledem ke stále se zhoršující epidemiologické situaci jsme nuceni UKONČIT MOŽNOST NÁVŠTĚV v našem Domově pro seniory.
TENTO ZÁKAZ NÁVŠTĚV PLATÍ DO ODVOLÁNÍ.
Prosím informujte o této skutečnosti ostatní členy rodiny a přátele, kteří by případně měli zájem o návštěvu v našem Domově.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Hedvika ŠIMÍČKOVÁ, vedoucí Domova pro seniory

 

Institut Krista Velekněze www.ikv.sk

Domov pro seniory Panny Marie Královny

                                              

Poslání                                                                                                                                                                             

Posláním Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni je zajištění pobytové služby
sociální a duchovní péče pro osoby, které nejsou vzhledem ke svému nepříznivému
zdravotnímu stavu a sociální situaci, a to zejména z důvodu vysokého věku,
schopni žít ve své vlastní domácnosti a  potřebují  celodenní podporu a pomoc druhé osoby.


Cíle

Poskytovat takovou podporu a službu, která obyvatelům umožní zachovávat si v maximální možné míře stávající soběstačnost a vytvářet takové prostředí, aby měli pocit jistoty,
spokojenosti a užitečnosti pro své okolí.


Zásady

 Úcta k člověku -  projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem

 Individuální přístup -  s důrazem na jeho přání a potřeby
 Respektování vlastního rozhodnutí - zůstat "pánem svého života"
 Zachování maximálního soukromí - mlčenlivostí a ochranou osobních údajů
 Podpora směřující k udržení nezávislosti - možnost žít běžným způsobem života

 Loajalita a týmový duch v organizaci -  jednotné vystupování a úsilí naplnit vytýčené cíle

 

Cílová skupina

Služby domova pro seniory jsou určeny mladším seniorům - ženám ve věku 65 - 80 let

a starším seniorům - ženám ve věku nad 80 let, se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti.