Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace PMK


POKYNY A PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

 

Návštěvy se MUSÍ HLÁSIT PŘEDEM TELEFONICKY.

Návštěvy začínají denně 13:30 – 16:30 hod, vždy po hodině.

Návštěva trvá nejvýše 1 hodinu.

K jedné klientce smí přijít denně jen 2 osoby.

Návštěvy budou probíhat při pěkném počasí venku, při nepříznivém počasí ve společenské místnosti přízemí v budově Domova.

Návštěvy se jako obvykle i nadále budou zapisovat a podepisovat do formulářů, bude jim měřena teplota. Návštěvník je povinen desinfikovat si ruce, nosit roušky, dodržovat 2 m rozestupy od klientek a klientek se nedotýkat.

 

Institut Krista Velekněze www.ikv.sk

Domov pro seniory Panny Marie Královny

                                              

Poslání                                                                                                                                                                             

Posláním Domova pro seniory Panny Marie Královny v Choryni je zajištění pobytové služby
sociální a duchovní péče pro osoby, které nejsou vzhledem ke svému nepříznivému
zdravotnímu stavu a sociální situaci, a to zejména z důvodu vysokého věku,
schopni žít ve své vlastní domácnosti a  potřebují  celodenní podporu a pomoc druhé osoby.


Cíle

Poskytovat takovou podporu a službu, která obyvatelům umožní zachovávat si v maximální možné míře stávající soběstačnost a vytvářet takové prostředí, aby měli pocit jistoty,
spokojenosti a užitečnosti pro své okolí.


Zásady

 Úcta k člověku -  projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem

 Individuální přístup -  s důrazem na jeho přání a potřeby
 Respektování vlastního rozhodnutí - zůstat "pánem svého života"
 Zachování maximálního soukromí - mlčenlivostí a ochranou osobních údajů
 Podpora směřující k udržení nezávislosti - možnost žít běžným způsobem života

 Loajalita a týmový duch v organizaci -  jednotné vystupování a úsilí naplnit vytýčené cíle

 

Cílová skupina

Služby domova pro seniory jsou určeny mladším seniorům - ženám ve věku 65 - 80 let

a starším seniorům - ženám ve věku nad 80 let, se ztrátou soběstačnosti a samostatnosti.