Domov pro seniory a Centrum sociální rehabilitace PMK


CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Základní informace

Institut Krista Velekněze poskytoval do konce roku 2018 v Choryni také neregistrovanou sociální službu Domov pro sociálně potřebné. Na základě získaných zkušeností byla zpřesněna cílová skupina a služba byla od 1. 1. 2019 zaregistrována jako CENTRUM SOCIÁLNÍ REHABILITACE PANNY MARIE KRÁLOVNY.
 

Souhrn nejdůležitějších informací o SOCIÁLNÍ REHABILITACI je k dispozici zde .